Karancsalja község Képviselő-testülete:

Polgármester :    Sulyok Oszkár Jánosné

Alpolgármester : Kadlót Csaba

 

Képviselők:       

Jakubovicsné Tóth Ilona

Mizserné György Erzsébet

Pál Gyuláné

Sasvári József János

Zsidai Ferenc

 

Bizottságok:

 Ügyrendi Bizottság

Elnök: Sasvári József

 Tagok: Jakubovicsné Tóth Ilona

  Mizserné György Erzsébet

 

 

 

2017:

Határozatok:

1/2017.(I.24.) Öh Polgármester 2017. évi szabadság ütemterve

2/2017.(I.24.) Öh Megállapodás módosítása szociális étkeztetéshez

3/2017.(I.24.) Öh Döntés "működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása" során elnyert támogatás felhasználása tárgyában

4/2017.(I.24.) Öh 2017. évi munkaterv

5/2017.(I.24.) Öh Polgármester illetménye

6/2017.(I.24.) Öh Alpolgármester illetménye

7/2017.(I.24.) Öh Képviselők tiszteletdíjazása 

8/2017(I.24.) Öh Közalkalmazottak 2017. évi cafetéria kerete

9/2017.(I.24.) Öh Nyugdíjba vonulók jutalma

10/2017.(I.24.) Öh Hivatali dolgozók illetménye

11/2017.(I.26.) Öh Jegyző béremelése

12/2017.(I.8.) Öh Karancsalja Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi költségvetése

13/2017.(II.15.) Öh Napfény Óvoda 2017. évi költségvetése

14/2017.(II.15.) Öh STÖT térítési díjak

15/2017.(II.15.) Öh HSG térítési díjak támogatása

16/2017.(II.15.) Öh Sporöltöző helyreállítása

17/2017.(II.15.) Öh Karancsaljai Öregfiúk kérelme

18/2017.(III.9.) Öh Döntés 2017.évi belügyminisztériumi pályázat ügyében

19/2017.(III.9.) Öh Döntés NO/TFO/8-112/2017. számú törvényességi észrevétel ügyében

20/2017.(III.9.) Öh KvK tájékoztató és HVP beszámoló elfogadása

21/2017.(III.9.) Öh Rákóczi Szövetség kérelme

22/2017.(III.9.) Öh Döntés tervezési és a hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatási munkák közbeszerzése során a KBt. 133.§ (1) bekezdésében szereplő 3 ajánlattevő megkereséséről a TOP 3.1.1-15-NG1-2016-00007. számú pályázat kapcsán

23/2017.(IV.6.) Öh Együttműködési megállapodás kötése Karancsalja Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról

24/2017.(IV.6.) Öh Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének Közbeszerzési Szabályzata

25/2017.(IV.6.) Öh Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2017. évi közbeszerzési terve

26/2017.(IV.6.) Öh Döntés a Kbt. 115.§-a alapján közbeszerzési eljárás indításáról a TOP 2.1.3-15-NG1 2016-00045 számú pályázat kapcsán

27/2017.(IV.6.) Öh Döntés a TOP 3.1.1-15-NG1-2016 00007. számú pályázat kapcsán tervezési és a hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatási munkáknak a Kbt. 112.§ b.) pontja alapján feltételes közbeszerzési eljárás indításáról

28/2017. (V.2.) Öh Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

29/2017. (V.4.) Öh Beszerzési Szabályzat elfogadása

30/2017. (V.4.) Öh Karancsalja Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve

31/2017. (V.4.) Öh Nyári gyakorlat bérköltségéhez való hozzájárulás

32/2017. (V.4.) Öh STÖT Társulási Megállapodás 10. számú módosítása

33/2017. (V.4.) Öh Hozzájárulás Kelet- Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás tagságának bővítéséhez

34/2017. (V.4.) Öh VGÜ Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződés megszüntetése

35/2017. (V.4.) Öh Döntés út kátyúzás és mederlapcsere kivitelezéséről

36/2017. (V.4.) Öh Menczel Iván emléktorna támogatása

37/2017. (V.31.) Öh Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyi rendszeréről

38/2017. (V.31.) Öh Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos árajánlatok elfogadása

39/2017. (V.31.) Öh Ajánlattételi felhívás jóváhagyása és közbeszerzési eljárás indítása a TOP 2.1.3-15-NG1-2016-00045 számú pályázat kapcsán

40/2017. (VI.14.) Öh Közbenső döntés I. részajánlat vonatkozásában TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00007. számú pályázat kapcsán

41/2017. (VI.14.) Öh Közbenső döntés II. részajánlat vonatkozásában TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00007. számú pályázat kapcsán

42/2017. (VI.14.) Öh Intézményvezetői pályázat kiírása

43/2017. (VI.14.) Öh Név szerinti szavazás

44/2017. (VI.14.) Öh Karancs Közmű Kft. üzletrész adásvétele

45/2017. (VI.14.) Öh Vegyesbolt bérlrti díjának csökkentése

46/2017. (VI.14.) Öh Vis maior pályázat benyújtása a Névtelen (Szabadság) út 595/1 hrsz.számú út helyreállítására

47/2017. (VI.14.) Öh Rendkívüli működési támogatás benyújtása

48/2017. (VII.5.) Öh Döntés I. részajánlat vonatkozásában TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00007.számú pályázat kapcsán

49/2017. (VII.5.) Öh Döntés II. részajánlat vonatkozásában TOP-3.1.1.-15-NG1-2016-00007.számú pályázat kapcsán

50/2017. (VII.5.) Öh Döntés a "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés keretében kerékpárút építése Karancsalja , Karancskeszi és Karancslapujtő községben" tárgyú, TOP 3.1.1.-15NG1-2016-00007 számú pályázathoz kapcsolódó előkészítő tanulmány készítése tárgyában

51/2017. (VII.5.) Öh Döntés Sulyok Oszkár Jánosné személyes érintettsége tárgyában

52/2017. (VII.5.) Öh Döntés Zsidai Ferenc személyes érintettsége tárgyában

53/2017. (VII.5.) Öh Döntés Karancsaljáért díj 2017. évi odaítélése tárgyában

54/2017. (VII.5.) Öh Döntés Karancsaljáért díj 2017. évi odaítélése tárgyában

55/2017. (VII.5.) Öh Döntés Karancsaljáért díj 2017. évi odaítélése tárgyában

56/2017. (VII.5.) Öh Döntés karancsaljáért díj 2017. évi odaítélése tárgyában

57/2017. (VII.24.) Öh Döntés " Vállalkozási szerződés a " Karancsalja , Karancslapujtő és Karancskeszi községek csapadékvíz elvezetésének megvalósítására TOP 2.1.3-15-NG1-2016-00045 azonosítószámú támogatás finanszírozásával " tárgyú közbeszerzésben

58/2017. (VII.24.) Öh Döntés Vállalkozási szerződés a " Karancskeszi Község csapadékvíz elvezetésének megvalósítására TOP-2.1.3-15-NG-2016-00045 azonosítószámú támogatás finanszírozásával" tárgyú közbeszerzés indításáról

59/2017. (VII.24.) Öh Döntés kátyúzásra és mederlapozásra fordított összegről

60/2017. (VII.24.) Öh Szociális célú tüzifa pályázat benyújtása

61/2017. (VII.24.) Öh HEP változatlan tartalommal történő jóváhagyása

62/2017. (VII.24.) Öh Döntés TOP-1.4.1-16 felhívásban foglalt pályázat benyújtásáról

63/2017. (VII.24.) Öh Döntés műszaki ellenőr személyéről a TOP 2.1.3-15-NG1-2016-00045 pályázat kapcsán

64/2017. (VIII.7.) Öh Döntés "Mátraszele és térsége vízellátásának megoldása" c, projekt megvalósításával kapcsolatban

65/2017. (VIII.28.) Öh Döntés 2017. évi tanszertámogatás ügyében

66/2017. (VIII.28.) Öh Pályázat benyújtása "Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása" célra, községháza nagytermének felújítására

67/2017. (VIII.28.) Öh Óvodai férőhely bővítése

68/2017. (IX.28.) Öh 2017. évi költségvetés I. félév beszámolójának elfogadása 

69/2017. (IX.28.) Öh Együttműködési megállapodás a TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00045 azonosítószámú pályázathoz 

70/2017. (IX.28.) Öh Bursa Hungarica 2018.

71/2017. (IX.28.) Öh Árajánlat elfogadása szakértői vélemény készítésére 356 645 azonosítószámú Vis Maior pályázathoz kapcsolódóan 

 72/2017. (IX.28.) Öh Árajánlat elfogadása tervdokumentáció készítésére 356 645 azonosítószámú Vis Maior pályázathoz kapcsolódóan 

73/2017. (IX.28.) Öh Árajánlat  elfogadása műszaki ellenőrzésre 356 645 azonosítószámú Vis Maior pályázathoz kapcsolódóan 

74/2017. (IX.28.) Öh Árajánlat kivitelezési munkák elvégzésére 356 645 azonosítószámú Vis Maior pályázathoz kapcsolódóan 

75/2017. (IX.28.) Öh Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos árajánlatok elfogadása 

76/2017. (IX.28.) Öh Döntés Stefánia Védőnői Rendszer vásárlásáról 

77/2017. (IX.28.) Döntés "Vállalkozási szerződés a "Karancskeszi község csapadékvíz elvezetésének megvalósítására TOP 2.1.3-15-NG1-2016-00045 azonosítószámú támogatás finanszírozásával" tárgyú közbeszerzésben 

 

 

2016:

Határozatok:

 

2/2016. (II.11.) Öh Érintésvédelmi és villámvédelmi megfelelőség jóváhagyása

3/2016. (II.11.) Öh Vegyesbolt bérleti díjának csökkentése

4/2016. (II.11.) Öh 2016. évi munkaterv

5/2016. (II.11.) Öh STÖT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

6/2016. (II.11.) Öh STÖT 2016. évi térítési díjai

7/2016. (II.11.) öh Menczel Iván emléktorna támogatása

8/2016. (II.11.) Öh Döntés TOP-3.1.1-15 felhívás számú pályázat benyújtására

9/2016. (II.11.) Öh Döntés TOP-2.1.3-15 felhívás számú pályázat benyújtásáról

10/2016. (III.8.) Öh Konzorciumi megállapodás jóváhagyása

11/2016. (III.24.) Öh Karancsalja Község Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása

12/2016. (III.24.)  Öh Együttműködési megállapodás kötése Karancsalja Község Roma Nemeztiségi Önkormányzatával a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról

13/2016. (III.24.) Öh Döntés geodáziai munkák megrendeléséről

14/2016. (III.24.) Öh Döntés tervezési munkák megrendeléséről

15/2016. (III.24.) Öh Döntés térítési díj kiegészítésének támogatásáról

16/2016. (III.24.) Öh Dötnés Fundamenta lakástakarék összegének visszaigényléséről

17/2016. (III.24.) Öh Döntés Trizna János kérelméről

18/2016. (III.24.) Öh Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrofavédelmi Kirendeltség tájékoztatója és a Salgótarjáni Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója

19/2016. (IV.06.) Öh Támogatási igény benyújtása a víz - és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére

20/2016. (IV.06.) Öh Konzorciumi megállapodás jóváhagyása

21/2016. (IV.06.) Öh Polgármester 2016. évi szabadsága

22/2016. (IV.13.) Öh Döntés Projekt-előkészítő tanulmány készítéséről TOP 2.1.3 pályázathoz

23/2016. (IV.13.) Öh Projektmenedzsmenti feladatok ellátása TOP pályázathoz kapcsolódóan

24/2016. (IV.13.) Öh Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

25/2016. (IV.21.) Öh Kistraktor bérbeadása

26/2016. (IV.21.) Öh Döntés TOP-4.1.1-15. felhívásban foglalt pályzat benyújtásáról

27/2016. (V.5.) Öh STÖT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

28/2016. (V.5.) Öh Juhász Tibor támogatása

29/2016. (V.5.) Öh Döntés tervezési munkák megrendeléséről TOP-2.1.3. kódszámú pályázat kapcsán

30/2016. (V.5.) Öh Döntés tervezési munák megrendeléséről TOP-1.4.1. kódszámú pályázat kapcsán

31/2016. (V.18.) Öh Döntés TOP -1.4.1-15 felhívásban foglalt pályázat benyújtásáról

32/2016. (V.18.) Öh Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

33/2016. (V.18.) Öh Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

34/2016. (VI.6.) Öh Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyi rendszeréről

35/2016. ( VI.6.) Öh Döntés Fundamenta Lakástakarék összeg visszaigénylésének kiegészítéséről

36/2016. (VI.6.) Öh Döntés közbeszerző személről a TOP 2.1.3-15-NG1-2016-00045 számú pályázat kapcsán

37/2016. (VI.6.) Öh Közbeszerzési szabályzat elfogadása

38/2016. (VI.6.) Öh Pál Sándor kérelme

39/2016. (VI.6.) Öh Döntés dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes végzéséről

40/2016. (VI.6.) Öh Mikrobusz hétvégén történő vezetése

41/2016. (VI.27.) Öh TOP-3.1.1.-15 számú pályázat benyújtása

42/2016. (VI.27.) Öh Pályázat benyújtása önkormányzati konyha fejlesztésére

43/2016. (VI.27.) Öh Döntés EFOF-1.4.2-16 kódszámú pályázat benyújtása tárgyában

44/2016. (VI.27.) Öh Döntés Mikszáth út közvilágítás bővítés ügyében

45/2016. (VIII.04.) Öh Pályázat benyújtása a Nemzeti Szabadidős -Egészség Sportpark Programjában való részvételre

47/2016. (IX.21.Öh Karancsalja Általános Iskola 2015/2016-os tanévről tartott tájékoztató elfogadása

48/2016. (IX.21.) Öh A Napfény Óvoda 2015/2016-os nevelési évéről tartott tájékoztató elfogadása

49/2016. (IX.21.) Övodai férőhelyek bővítése

50/2016. (IX.21.) Öh Mizserné György Erzsébet védőnő tájéoztatójának elfogadása

51/2016. (IX.21.) Öh Karancsalja KÖzség Önkormányzata költségvetésének I. féléves telejesítéséről szóló beszámoló elfogadása

52/2016. (IX.21.)  Öh Szociális célú tüzifa pályázat benyújtása

53/2016. (IX.21.) Öh Bursa Hungarica 2017.

54/2016. (IX.21.) Öh Rendelet - tervezet jóváhagyása

55/2016. (IX.21.) Öh ASP pályázat benyújtása

56/2016. (X.27.) Öh Elővásárlási jogról lemondás és értékbecslés megrendelésére az önkormányzat tulajdonát képező ingatlna kapcsán.

57/2016. (X.27.) Öh Idősek napi utalvány összege

58/2016. (X.27.) Öh Rendelet-tervezet jóváhagyása

59/2016. (X.27.) Öh Döntés közbeszerző személyéről a TOP-3.1.1-15.NGI-2016-00007. számú pályázat kapcsán

60/2016. (X.27.) Öh Döntés közbeszerző személyéről a TOP-1.4.1-15-2016-00003. számú pályázat kapcsán

61/2016. (X.27.) Öh Béke út tulajdonrendezése

62/2016. (X.27.) Öh Védőnő kiegészítő bérpótléka

63/2016. (XI.24.) Öh Miriczné Juhász Erzsébet Karancsalja, 056/15. hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatos kifogása

64/2016. (XI.24.) Öh 2016. évi adóbeszámlóhoz kapcsolódó döntések meghozatala

65/2016. (XI.24.) Öh 2017. évi helyi adó mértékek

66/2016. (XI.24.) Öh Rendelet-tervezet jóváhagyása

67/2016. (XI.24.) Öh STÖT Társuláis Megállapodás 9. számú módosítása

68/2016. (XI.24.) Öh STÖT 2017. évi térítési díjak

69/2016. (XI.24.) Öh Év végi kis értékű tárgyi eszköz juttatás és dolgozói jutalmazás

70/2016. (XI.24.) Öh Hivatal 2016. évi jutalmazása

71/2016. (XI.24.) Öh Polgármester 2016. évi jutalma

72/2016. (XI.24.) Öh 2017. évi Bursa Hungarica támogatás

73/2016. (XII.15.) Öh Karancs Közmű Kft. adásvételére érkezett ajánlat döntésének elhalasztása

74/2016. (XII.15.) Öh Gyermekek rendkívüli karácsonyi támogatása

75/2016. (XII.15.) Öh Szociális tűzifa támogatása

76/2016. (XII.22.) Öh Karancs Közmű Kft. üzletrész adásvétele

77/2016. (XII.22.) Öh Döntés : Eszközök (szoftverrel együtt) beszerzése, soron elnyert támogatás felhasználás tárgyában

        2015:

Határozatok:

1/2015. (I.13.) Öh Döntés szociális tűzifa támogatásról

2/2015. (II.5.) Öh A Képviselő-testület 88/2014. (XI.27.) számú határozatának módosítása

3/2015. (II.5.) Öh KMSE számára 50.000 Ft összegű támogatás megítélése

4/2015. (II.5) Öh Kossuth út forgalmi rend változása

5/2015. (II.5.) Öh Rákóczi úti járda tervének megrendelése

6/2015. (II.18.) Öh Napfény Óvoda 2015. évi költségvetése

7/2015. (II.18.) Öh A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

8/2015. (II.18.) Öh Védőruha támogatása

9/2015. (II.18.) Öh Határozat visszavonása

10/2015. (II.18.) Öh Biztosítás kötésének jóváhagyása

11/2015. (II.25.) Öh Módosító indítványok rendelet-tervezethez

12/2015. (II.25.) Öh Szociális étkeztetés szakmai porogramjának jóváhagyása

13/2015. (II.25.) Öh Együttműködési megállapodás kötése Karancsalja Község Roma Nemeztiségi Önkormányzat6ával a működési feltételk biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról

14/2015. (II.25.) Öh Térítési díjak jóváhagyása

15/2015. (II.25.) Öh STÖT Társuláis Megállapodás módosításának jóváhagyása

16/2015. (II.25.) Öh Önkormányzat6i tulajdonú kisbusz bérbe adása

17/2015. (III.30.) Öh Pályázat benyújtása NKA "kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése" tárgyában.

18/2015. (III.30.) Öh A " Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése " című , KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési munkák esetleges többletköltségével kapcsolatos döntések meghozatala.

19/2015. (III.30.) Öh A " Kelet-Nógrád hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése eszközbeszerzésekkel " című, KEOP-1.1.1/C/13-2013-0003 számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala.

20/2015. (IV.13.) Öh Karancsalja-Karancskeszi Körzeti Óvoda Fenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

21/2015. (IV.13.) Öh Karancsalja székhelyű Napfény Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása

22/2015. (IV.13.) Öh Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. évre szóló gazdasági programja

23/2015. (IV.27.) Öh Karancsaljai Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2014. évi beszámolójának elfogadása

24/2015. (IV.27.) Öh Karancsaljáért Alapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadása

25/2015. (IV.27.) Öh Karancsaljai Munkás Sportegyesület 2014. évi beszámolójának elfogadása

26/2015. (IV.27.) Öh A Polgárőrség 2014. évi beszámolójának elfogadása

27/2015. (IV.27.) Öh 2015. évi falugyűlés időpontjának és programjának elfogadása

28/2015. (IV.27.) Öh 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtása

29/2015. (IV:27.) Öh Pályázat benyújtása

30/2015. (V.4.) Öh Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása

31/2015. (VI.03.) Öh Napfény Óvoda 2014. évi zárszámadásának elfogadása

32/2015. (VI.03.) Öh Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyi rendszeréről

33/2015. (VI.03.) Öh Pályázat benyújtása önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

34/2015. (VI.03.) Öh Kivitelező megbízása a Szondi út vis maior  keretből történő helyreállítására

35/2015. (VI.03.) Öh Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása

36/2015. (VI.03.) Öh Rákóczi Szövetség támogatása

37/2015. (VI.17.) Öh Döntés szociális feladatok 2016. évi ellátásának formájáról

38/2015. (VI.17.) Öh Támogatási igény benyújtása a víz - és csatornaszolgáltatás ráfordításáinak csökkentésére

39/2015. (VI.17.) Öh Pályázat benyújtása közművelődési érdeknövelő támogatás iránt

40/2015. (VI.25.) Öh Karancsaljai Általános Iskola 2014/2015-ös tanévről tartott tájékoztató elfogadása

41/2015. (VI.25.) Öh A Napfény Óvoda 2014/2015-ös nevelési évéről tartott tájékoztató elfogadása

42/2015. (VI.25.) Öh Mizserné György Erzsébet védőnő tájékoztatójának elfogadása

43/2015. (VI.25.) Öh Menczel Iván emléktorna

44/2015. (VI.25.) Öh KUU-112 rendszámú gépjármű forgalomból történő ideiglenes ki8vonása

45/2015. (VI.25.) Öh Ingatlan adásvétel elutasítása

46/2015. (VI.25.) Öh Szondi út 10. szám előtti útszakasz felújítása

47/2015. (VII.22.) Öh Társulási megállapodás módosítása

48/2015. (VIII.06.) Öh Hitelfelvétel

49/2015. (VIII.27.) Öh 2015. évi tanszertámogatás

50/2015. (VIII.27.) Óvodai férőhely bővítés

51/2015. (VIII.27.) Öh Sasváriné Gregus Ildikó vezetői pótléka

52/2015. (VIII.27.) Öh Pályázat önerő biztosítására

53/2015. (VIII.27.) Öh Itthon vagy Magyarország - Szeretlek rendezvény

54/2015. (IX.24.) Öh Karancsalja Község Önkormányzata költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

55/2015. (IX.24.) Öh Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása

56/2015. (IX.24.) Öh Bursa Hungarica 2016.

57/2015.(IX.24.) Öh Eczet Tamással kötött szerződés meghosszabbítása

58/2015. (IX.24.) Öh Ingatlan kiürítése iránti per indítása a Goda Kft-vel szemben

59/2015. (IX.24.) Öh Napfény Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Házirendjének elfogadása

60/2015. (X.15.) Öh Goda Kft. gázdíj tartozásának rendezése

61/2015. (XI.12.) Öh Döntés szociális feladatok 2016. évi ellátásának formájáról

63/2015. (XI.26.) Öh Bursa Hungarica 2016.

64/2015. (XI.26.) Öh Arany János tehetséggondozó program

65/2015. (XI.26.) Öh Arany János tehetséggondozó program

66/2015. (XI.26.) Öh Arany János tehetséggondozó program

67/2015. (XII.10.) Öh Szociális tüzifa támogatás

68/2015. (XII.10.) Öh SZMSZ 6. számú mellékletének módosítása

69/2015. (XII.10.) Öh Mikszáth út közvilágításának bővítése

70/2015. (XII.10.) Öh Rákóczi Szövetség támogatása

71/2015. (XII.10.) KUU-112 forgalmi rendszámú Volkswagen Transporter értékesítése

72/2015. (XII.10.) Öh Dolgozók év végi jutalmazása

74/2015. (XII.21.) Öh Rendkívüli önkormányzati támogatás

75/2015. (XII.21.) Öh STÖT Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

76/2015. (XII.21.) Öh Döntés hangosító eszköz beszerzéséről

           2014:

Határozatok:

1/2014.(I.16.) Öh Tűzifa támogatás

 

2/2014.(I.16.) Öh Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata megtekinthető itt: PDF

 

3/2014.(I.16.) Öh START Közmunkaprogramban külső tánanácsadó foglalkoztatása megtekinthető itt: PDF

 

4/2014.(I.16.) Öh Sasváriné Gregus Ildikó intézményvezető intéményvezetői pótléka

 

5/2014.(I.16.) Öh Gázkazán vásárlása az óvoda számára

 

6/2014.(I.16.) Öh Iskolatársulás megszüntetése megtekinthető itt:PDF

 

7/2014.(II.6.) Öh Támogatás igény benyújtása a víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére megtekinthető itt: PDF

 

8/2014.(II.6.) Öh Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása irányuló pályázat benyújtása megtekinthető itt: PDF

 

9/2014.(II.6.) Öh Árajánlat kérése közvilágítás bővítése tárgyában megtekinthető itt: PDF

10/2014. (II.20.) Öh Karancsalja Közös Önkörmányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása

11/2014. (II.20.) Öh Karancsalja-Karancskeszi Körzeti Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségtvetésének jóváhagyása

12/2014. (II.20.) Öh Civil szervezetek támogatása

13/2014. (II.20.) Öh Tiszteletdíjak emelése

14/2014. (II.20.) Öh Költségvetési rendelet-tervezet 36. §-ának módosítása

15/2014. (II.20.) Öh 2014. évi munkaterv

16/2014. (II.20.) Öh Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

17/2014. (II.20.) Öh STÖT Társulási megállapodás módosítása

18/2014. (II.20.) Öh STÖT létszámcsökkentés

19/2014. (II.20.) Öh STÖT térítési díjak megállapítása

20/2014. (II.20.) Öh Belső ellenőr személyének megnevezése

21/2014. (II.20.) Öh Karancsalja-Karancskeszi Óvodafenntartó társulás megszüntetése

22/2014. (III.13.) Öh Szociális célú tűzifa támogatás odaítélése

23/2014. (III.13.) Öh Nemzetiségi Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása

24/2014. (III.13.) Öh Óvodatársulás 2013. évi költségvetésének módosítása

25/2014. (III.13.) Öh Községháza nagytermének lakossági fórum céljára történő ingyenes biztosítása

26/2014. (IV.9.) Öh Pályázat benyújtása

27/2014. (V.28.) Öh Átfogó értékelés a gyermekvédelmi helyi renszeréről

28/2014. (V.28.) Öh Karancsalja Rozmaring Nyugdíjas Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadása

29/2014. (V.28.) Öh Karancsaljáért Alapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadása

30/2014. (V.28.) Öh Karancsalja Munkás Sport Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadása

31/2014. (V.28.) Öh A Polgárőr Egyesület 2013. évi beszámolójának elfogadása

32/2014. (V.28.) Öh Megállapodás Karancsalja-Karancskeszi Körzeti Óvoda fenntartó társulás megszüntetéséről

33/2014. (V.28.) Öh Napfény ÓVoda Alapító Okiratának módosítása

34/2014. (V.28.) Öh Intézményvezetői pályázat kiírása

35/2014. (V.28.) Öh Felhatalmazás beendő bérlővel való tárgyalásra

36/2014. (V.28.) Öh Károlyi Sándorné kérelme

37/2014. (VI.18.) Öh Karancsaljai Általános Iskola 2013/2014-es tanévről tartott tájékoztató elfogadása

38/2014. (VI.18.) Öh A Napfény Óvoda 2013/2014-es nevelési évéről tartott tájékoztató elfogadása

39/2014. (VI.18.) Öh Mizserné György Erzsébet védőnő tájékoztatójának elfogadása

40/2014. (VI.18.) Öh Óvodai körzethatárok megállapítása

41/2014. (VI.18.) Öh KMSE székhelyhasználat

42/2014. (VI.18.) Öh Goda Kft. bérleti díj tartozásának behajtása

43/2014. (VI.18.) Öh Polgármesteri támogatás Jakubovicsné Tóth Ilona ügye

44/2014. (VI.18.) Öh Anyatej világnapjához kapcsolódó rendezvény támogatása

45/2014. (VI.18.) Öh Megfelelés az információbiztonsági törvény előírásainak

46/2014. (VIII.6.) Öh Sasváriné Gregus Ildikó intézményvezetői megbízatása

47/2014. (VIII.6.) Öh 2014. évi iskolakezdési támogatás

48/2014. (VIII.6.) Öh 2014. évi "Falunap" elnevezésű rendezvény

49/2014. (VIII.6.) Öh Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

50/2014. (VIII6.) Öh Bolcsödei ellátás intézményi térítési díj

51/2014. (VIII.6.) Öh Arany J. út kátyuzás

52/2014. (IX.1.) Öh Választási Bizottság tagjainak megválasztása

53/2014. (IX.15.) Öh A 2014. év I. félév beszámolójának elfogadása

54/2014. (IX.15.) Öh Felhatalmazás végrehatási eljárás megindítása Goda Kft. bérleti díj tartozása ügyében

55/2014. (IX.15.) Vis maior pályázat benyújtása a Rákczi út 215. és 217. előtti járdaszakasz helyreállítására

56/2014. (IX.15.) Öh Vis maior pályázat benyújtása a Szondi út 8. és 10. szám előtti útszakasz és partfal helyreállításáa

57/2014. (IX.15.) Öh Bursa Hungarica 2015.

58/2014. (IX.15.) Öh Tavasi útáthelyezés

59/2014. (IX.15.) Öh Választási bizottsági tagok megválasztása

60/2014. (IX.15.) Öh Járda tulajdonjog rendezése

61/2014. (IX.15.) Öh Noskó Ferencné részére közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése

62/2014. (IX.15.) Öh Pályázati önerő megelőlegezése

63/2014. (IX.15.) Öh 2014. évi iskoláztatási támogatás

64/2014. (X.2.) Öh Szociális célú tűzifa pályázat benyújtása

65/2014. (X.20.) Öh Eseti bizottság megválasztása

66/2014. (X.20.) Öh Alpolgármester választás

67/2014. (X.20.) Öh Polgármester illetménye

68/2014. (X.20.) Öh Ügyrendi Bizottság létrehozása

69/2014. (X.20.) Öh Ügyrendi Bi8zottság elnökének megválasztása

70/2014. (X.20.) Öh Képviselők juttatása

71/2014. (X.20.) Öh Goda Kft. bérleti díj tartozási ügye

72/2014. (X.28.) Öh Könyvtári szolgáltatás ellátása

73/2014. (XI.10.) Öh Idősek Napja 2014.

74/2014. (XI.27.) Öh Döntés a szocális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetben szereplő jövedelemhatárról

75/2014. (XI.27.) Öh Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet szereplő egy kérelmezőnek megítélhető tűzifa maximális mennyiségéről

76/2014. (XI.27.) Öh 2014. évi adóbeszámolóhoz kapcsoldó döntések meghozatala

77/2014. (XI.27.) Öh Döntés 2015. évre vonatkozó helyik adók mértékéről

78/2014. (XI.27.) Öh Bursa Hungarica 2015. ösztöndíjpályázat

79/2014. (XI.27.) Öh Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Táruslási Megállapodás módosítása

80/2014. (XI.27.) Öh Salgótarján és Térsége Önormányzatainak Társulása Társulási Megállapodás módosítása

81/2014. (XI.27.) Öh A kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társlás Társulási Megállapodás 5. számú módosítása

82/2014. (XI.27.) Öh Belső ellenőrzési ütemterv

83/2014. (XI.27.) Öh Iskolai körzethatárok

84/2014. (XI.27.) Öh Járda tulajdonjog rendezése

85/2014. (XI.27.) Öh Arany János Tehetséggondozó program

86/2014. (XI.27.) Öh Karancsalja Község Önkormányzatának az önkormányzat társulásaiban történő képviselete

87/2014. (XI.27.) Öh Goda Kft. ajánlata

88/2014. (XI.27.) Öh Jutalom kifizetésének engedélyezése

89/2014. (XII.16.) Öh Karancsaljáért alapítvány támogatása

90/2014. (XII.16.) Öh Tájékoztatás Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről

91/2014. (XII.16.) Öh Döntés az intézményi térítési díjak 2015. janár 1-tőli mértékének meghatározásáról

92/2014. (XII.16.) Öh Pál Gyuláné vállalkozási szerződésének módosításárül

93/2014. (XII.16.) Öh Rákóczi úti járda vis maior keretből történő helyreállítása


           2013:

Határozatok :

1/2013. (I.9.) Öh Megkeresés közös hivatal alakítása tárgyában megtekinthető itt: PDF

2/2013. (I.16.) Öh Közös hivatal alakítása megtekinthető itt: PDF

3/2013. (I.24.) Öh Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Hivatalának megszüntetése megtekinthető itt: PDF

5/2013. (I.24.) Öh Karancsalja Közös Önkormányzati Hivatal alapítása megtekinthető itt: PDF

6/2013. (I.29.) Öh Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása megtekinthető itt: PDF

7/2013. (I.29.) Öh Fogászati társulási megállapodás módosításának jóváhagyása megtekinthető itt: PDF

8/2013. (II.15.) Öh Pályázat esetén fizethető jutalom megtekinthető itt: PDF

9/2013. (II.15.) Öh Viczián Gyula megkeresése megtekinthető itt: PDF

10/2013. (II.15.) Öh UAZ értékesítése, új gépjármű vásárlása megtekinthető itt: PDF

11/2013. (II.15.) Öh Orsós Mihály kérelme

12/2013. (II.27.) Öh 2013. évi munkaterv megtekinthető itt: PDF

13/2013. (II.27.) Öh Tóth Lászlóné kérelme

14/2013. (II.27.) Öh Karancsalja község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve megtekinthető itt: PDF

15/2013. (II.27.) Öh Karancsalja község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával a működés biztosításáról és a gazdálkodási ellátásáról szóló együttműködési megállapodás módosítása megtekinthető itt: PDF

16/2013. (II.27.) Öh A Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre vonatkozó teljesítményértékelési céljai megtekinthető itt: PDF

17/2013. (II.27.) Öh Viczián Gyula megkeresés megtekinthető itt: PDF

18/2013. (II.27.) Öh Fogászati társulási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése megtekinthető itt: PDF

19/2013. (III.28.) Öh Vízmű Kft. pályázata megtekinthető itt: PDF

20/2013. (III.28.) Öh Közbeszerzési ajánlati felhívás megtekinthető itt: PDF

21/2013. (IV.11.) Öh Fogászati szolgálat területi ellátására vonatkozó megállapodás megtekinthető itt: PDF

22/2013. (IV.11.) Öh Goda Kft. bérleti díj csökkentése

23/2013. (IV.11.) Öh Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására irányuló pályázat benyújtása megtekinthető itt: PDF

24/2013.(IV.29.) Öh 2013. évi falugyűlés napirendjének meghatározása megtekinthető itt: PDF

25/2013.(IV.29.) Öh Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása irányuló pályázat benyújtása megtekinthető itt: PDF

26/2013.(IV.29.) Öh Karancs Közmű Kft. pályázata megtekinthető itt: PDF

27/2013.(IV.29.) Öh Rendszerfüggetlen elemeknek a víziközmű - szolgáltató tulajdonába adása megtekinthető itt: PDF

28/2013.(IV.29.) Öh Társulási megállapodás felülvizsgálata megtekinthető itt: PDF

29/2013.(V.28.) Öh Átfogó értékelés a GYvt. 96. § (6) bekezdés alapján megtekinthető itt: PDF

30/2013.(V.28.) Öh Háziorvossal kötött megbízási szerződés elfogadása megtekinthető itt: PDF

 

31/2013.(v.28.) Öh Társulási megállapodás elfogadása megtekinthető itt: PDF

 

32/2013.(V.28.) Öh Óvodafenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása megtekinthető itt: PDF

 

33/2013.(V.28.) Öh Alapító Okirat módosításának elfogadása megtekinthető itt: PDF

 

34/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

35/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

36/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

37/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

38/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

39/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

40/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

41/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

42/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

43/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

44/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

45/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

46/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

47/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

48/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

49/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

50/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

51/2013.(V.28.) Öh Vízmű Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala megtekinthető itt: PDF

 

52/2013.(V.28.) Öh Karancs Térségi Közműfejlesztő és Szolgáltató Kft-vel kapcsolatos bérleti szerződés és szándéknyilatkozat jóváhagyása megtekinthető itt: PDF

 

53/2013.(V.28.) Öh Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel kapcsolatos bérleti szerződés és szándéknyilatkozat jóváhagyása megtekinthető itt: PDF

 

54/2013.(V.28.) Öh 2013. évi közbeszerzési terv megtekinthető itt: PDF

55/2013. (VI.11.) Öh Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása megtekinthető itt: PDF

56/2013. (VI.11.) Öh Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társuláshoz kapcsolódó határozatok meghozatala megtekinthető itt: PDF

57/2013. (VI.11.) Öh Közösségi tér fejlesztésére benyújtandó pályázat támogatása megtekinthető itt: PDF

58/2013. (VI.11.) Öh Sportöltöző fejlesztésére benyújtandó pályázat támogatása megtekinthető itt: PDF

59/2013. (VI.11.) Öh Falunap rendezésére vonatkozó pályázat benyújtása megtekinthető itt: PDF

60/2013. (VI.11.) Öh Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása megtekinthető itt: PDF

61/2013. (VII.2.) Öh Döntés kivitelező személyéről megtekinthető itt: PDF

62/2013. (VII.2.) Öh Döntés dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes végzéséről megtekinthető itt: PDF

63/2013. (VII.11.) Öh Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Társulási Megállapodásának módosítása megtekinthető itt: PDF

64/2013. (VII.11.) Öh Vízmérő órák tulajdonba vétele megtekinthető itt: PDF

65/2013. (VII.11.) Öh Karancsalja község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása megtekinthető itt: PDF

66/2013. (VII.11.) Öh Döntés közösségi rendezvényekről megtekinthető itt: PDF

67/2013. (VII.11.) Öh Döntés települési értéktár létrehozásáról megtekinthető itt: PDF

68/2013. (VII.11.) Öh Döntés Szabadság út 39. számú ingatlan bérbeadásával, megvásárlásával kapcsolatban

69/2013. (VII.11.) Öh Döntés Szabaság út 39. számú ingatlan bérbeadásával, megvásárlásával kapcsolatban

70/2013. (VII.11.) Öh Döntés árvízkárosult önkormányzatok támogatása ügyében

71/2013. (VII.16.) Öh Óvodafenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása megtekinthető itt: PDF

72/2013. (VII.16.) Öh Alapító Okirat módosításának elfogadása megtekinthető itt: PDF

73/2013. (VII.16.) Öh KMSE támogatása megtekinthető itt: PDF

74/2013. (VII.16.) Öh Karancsaljai Rozmaring Nyugdíjas Egyesület támogatása megtekinthető itt: PDF

75/2013. (VII.16.) Öh Karancsalja község Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása megtekinthető itt: PDF

75/2013.(VIII.27.) Öh 2013. évi ikolakezdési támogatás megtekinthető itt: PDF

76/2013. (VIII.27.) Öh Kurunczi Istvánné tagintézmény - vezetői megbízása

77/2013. (VIII.27.) Öh Intézményi étkeztetés térítési díjának emelése,

karancsalja.hu - Karancsalja Község Önkormányzatának településbemutató weboldala.
Karancsalja Község Önkormányzata © 2006. - Minden jog fenntartva!
Webtárhely szolgáltatás, weblapkészítés: Winkler Informatika Kft.